Om tof techniekonderwijs ook voor de komende jaren te kunnen organiseren is geld nodig. Dat geld is er wel maar dat krijg je natuurlijk niet zomaar van de Minister van Onderwijs. Daarvoor moet je een goed plan bedenken en schrijven. De mensen van STO Zwolle doen dat samen met mensen van verschillende Zwolse scholen én bedrijven. 

Afgelopen week zijn er weer inspirerende bijeenkomsten geweest waarbij de eerste plannen van de subsidieaanvraag voor STO Zwolle ’25-’28 gepresenteerd werden. In het nieuwe projectplan staan vier programmalijnen die verder uitgewerkt zullen worden. Dit plan is besproken tijdens de bijeenkomsten en aangevuld met goede ideeën en adviezen. De komende weken zal dit allemaal verwerkt worden in de subsidieaanvraag. Dankzij deze fijne samenwerking zal ook het nieuwe plan zorgen dat er voor de komende jaren mooie technieklessen en evenementen georganiseerd zullen worden.